Vizija

 

    

 

Biti vodilno podjetje v gradnji in vzdrževanju prometne infrastrukture in proizvodnji gradbenih materialov, ustvarjajoč dodano vrednost za vse deležnike ob spoštovanju in spodbujanju načel trajnostnega razvoja.