Ureditev prometne povezave Lendava – Trimlini – Petišovci

Osnovni podatki:

  • Investitor: operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Občina Lendava.
  • Začetek in konec del: 2013 - 2014

Ureditev brežine ob Lendavi; rekonstrukcija in ureditev lokalnih cest; ureditev javne razsvetljave.