Proizvodi in storitve

Asfalti Ptuj je specializirano podjetje za izgradnjo, konstrukcijo in vzdrževanje cest in ostale transportne infrastrukture. Še nedavno pretežno usmerjeni v javne razpise, se danes usmerjamo tudi k zasebnim investitorjem ter projektom, sofinanciranim iz evropskih skladov.

 

  

 

 

Poleg standardnih proizvodov in storitev lahko z izkoriščanjem sinergijskih prednosti vključenosti v veliko skupino Colas danes ponujamo tudi nove, tako imenovane proizvode trajnostnega razvoja, osnovane na recikliranih materialih in tehnologijah, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov in povečujejo energetsko učinkovitost.

 

Vrste proizvodov in storitev:

  • Proizvodnja asfaltne zmesi
  • Zemeljska dela
  • Cestne konstrukcije
  • Preplastitve
  • Površinske obdelave obrabljenih cestišč
  • Sanacija udarnih lukenj