Trajnostni razvoj

 

S priključitvijo skupini Colas smo se zavezali, da bomo standarde, znanje in izkušnje skupine delili z vsemi partnerji v poslovanju, še posebej pa izpostavljamo odgovoren odnos do varnosti in zdravja naših zaposlenih in podizvajalcev ter varovanja okolja.

 

Dokaz tega je implementacija integriranega sistema vodenja po standardih ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001.