Vrednote

Odgovornost

Odgovornost tima

Varnost je naša prva prioriteta. Pazimo na zdravje in dobro počutje naših zaposlenih. Razvijamo okolju prijazne in trajnostne rešitve. Izražamo pravno, etično in družbeno odgovornost.

 

Transparentnost

Pravočasno delimo s sodelavci informacije, ki so pomembne za doseganje rezultatov. V komunikaciji smo iskreni in odprti. Dajemo relevantne in točne podatke. Na tak način gradimo zaupanje med zaposlenimi in vsemi ostalimi deležniki.

 

Osredotočenost na kupca

Orijentiranost prema klijentu

Pri našem delovanju imamo vedno v mislih zadovoljstvo kupcev. Poslušamo njihove potrebe in iščemo najboljše rešitve. Spoštujemo dogovore ter razvijamo partnerske in dolgoročne odnose. Pripravljeni smo narediti korak več in narediti razliko.

 

Razvoj zaposlenih

Razvoj ljudi

Aktivno in predano spodbujamo razvoj zaposlenih. Negujemo talent skozi usposabljanja in karierni razvoj. Zaposlenim omogočamo možnost osebnega in profesionalnega razvoja.

 

 

Inovativnost

Razvijamo in implementiramo inovativne rešitve in storitve za naše kupce. Vlagamo v razvoj, ki generira inovativne ideje. Spodbujamo ustvarjalno klimo ter cenimo in nagrajujemo dobre ideje. Delimo strokovnost v podjetju in skupini Colas.

 

Sodelovanje

Zajedništvo

Vsi naši dosežki so plod timskega dela. Usmerjeni smo v skupne cilje. Gradimo kulturo medsebojnega spoštovanja in konstruktivnega komuniciranja. Spoštujemo delo in doprinos vsakega sodelavca. Zaupanje in podpora sta temelj našega sodelovanja.

 

Predanost

Predanost

K vsakemu delu pristopamo angažirano in z iskrenim zanimanjem. Nenehno se izboljšujemo. Prepoznavamo nove priložnosti in jih proaktivno izkoriščamo. Hitro se odzivamo in rešujemo težave. Motivirani smo pri uresničevanju skupnih ciljev, v korist vseh deležnikov.