Nizke gradnje

Kvaliteta, tradicija in učinkovitost

V preteklih letih so Asfalti Ptuj d.o.o. je gradili prometno infrastrukturo na območju Pomursko - Podravske regije.  Izvajale so se vse vrst del, od pripravljalnih, zemeljskih del, odvodnjavanja, podporni in obložni zidovi, vgradnja gramoza, cementne stabilizacije, asfalta in betona.