Politika in kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete je sestavni del podjetja Colas Hrvatska d.d. Sestavljen je iz petih laboratorijev, od tega je en laboratorij mobilni. Oddelek se ukvarja s tekočimi kontrolami izvedenih del na gradbišču, laboratorijskimi preiskavami ter kontrolirano spremlja proizvedene obrate v namen tovarniške kontrole proizvodnje:

 • gramoznico Hrastovljan
 • kamnolom Puča
 • asfaltno bazo Motičnjak
 • asfaltno bazo Lepoglava
 • asfaltno bazo Posedarje ter
 • mobilno asfaltno bazo Ploče

Spreminjajo se norme tovarniških kontrol proizvodnje agregatov skladno HRN EN 12620, HRN EN 13043 in HRN EN 1342 ter bitumenskih mešanic skladno HRN EN 13108-21. Preiskave katere se izvajajo v laboratorijih so vezane za izgradnjo cest in se izvajajo po evropskih normah, splošnih tehničnih pogojih za dela na cestah, tehničnih predpisih in projektni dokumentaciji.

Zemeljska dela:

 • ureditev temeljnih tal
 • izdelava nasipov
 • izdelava posteljice
 • stabilizacija zemeljskih materialov z apnom in hidravličnimi vezivi
 • glineni naboj v zelenem pasu in ob kanalizacijskih in drenažnih ceveh
 • izdelava bankin

Voziščna konstrukcija:

 • nevezana nosilna plast iz zrnavega kamnitega materiala
 • nosilna plast iz zrnavega kamnitega materiala stabiliziranega z hidravličnim vezivom
 • bitumenska vmesna plast za zlepljenje bitiminizirane nosilne plasti s plastjo izdelano na osnovi hidravličnih veziv
 • bituminizirana nosilna plast (BNP)
 • bitumenizirana nosilno-obrabna plast (BNOP)
 • vezana plast (VP)
 • obrabna plast iz asfaltnega betona (OP-AB)
 • obrabna plast iz »Splitmastiksasfalta« (OP – SMA)
 • porozni asfalt (PA)

Betonska dela:

 • izvedba betonskih del in objektov
 • betonsko vozišče
 • vzdrževanje in popravilo betonskih objektov

Ostalo:

 • izdelava predhodne sestave asfalta
 • izdelava delovne sestave asfalta
 • izdelava predhodne in delovne sestave kamnitih materialov stabiliziranih z hidravličnimi vezivi
 • izdelava projekta sestave betona
 • izdelava programa kontrole zemeljskih del
 • izdelava programa kontrole voziščne konstrukcije
 • izdelava programa kontrole asfaltnih del
 • izdelava programa kontrole betonskih del
 • kalibriranje preddozatorjev na asfaltnih bazah

 

Zaposleni v laboratoriju se vedno izboljšujejo in izobražujejo, za kar so dokaz kompetence za izvršene preiskave in dosežene rezultate v pogledu pridobljenih potrdil o skladnosti.