Asfalt

Bitumenska zmes (asfalt) je zmes določene granulacije kamenega agregata in bitumna.

 

 

Kamenim agregatom in bitumnom lahko dodajamo razne dodatke:

  • Za odvzem viška bitumna
  • Za boljšo adhezijo bitumna na agregat
  • Za zmanjšanje temperature
  • Za izboljšanje drugih karakteristik

 

Ponujamo pet skupin bitumenskih zmesi:

  • EN 13108-1 – Asfalt beton
  • EN 13108-2 – Asfalt beton za zelo tanke sloje
  • EN 13108-5 – SMA
  • EN 13108-7 – Porozni asfalti
  • EN 13108-8 – Reciklirani asfaltni agregat