Razširitev oskrbnega centra Murska Sobota na AC Vučja Vas – Beltinci – sever

Osnovni podatki:

  • Investitor: DARS, d.d.
  • Začetek in konec del: 2014.
  • Skupna površina cca 37.500 m2
  • Parkirišče za 194 tovornih vozil.
  • Nasipni materiali v količini 120.000 m3.
  • Asfaltna masa v količini 11.000 ton.

Projekt je bil končan skladno z rokom izvedbe in pričakovanji investitorja.