Reciklirni asfaltni agregat EN 13108-8

Reciklirni asfaltni agregat je sestavljen iz asfalta recikliranega z rezkanjem asfaltnih plasti, drobljenjem asfaltnih plošč, kosov plošč odstranjenih iz asfaltnih voziščnih konstrukcij ter ostankov ali presežkov asfalta nastalih tekom proizvodnje. Reciklirni asfaltnih agregat se lahko uporablja kot sestavni material za bitumenske mešanice proizvedene na asfaltni bazi za vročo ali toplo bitumensko mešanico, v skladu s specifikacijami za te mešanice.

 

Colafrez

 

Zaščita okolja in skrb za čezmerno eksploatacijo mineralnih surovin vodi do uporabe novih tehnologij proizvodnje bitumenskih mešanic, z lastnostjo zaščite okolja iz vidika trajnostnega razvoja. Tako je tehnologija uporabe recikliranega asfaltnega agregata v pogledu zelene tehnologija, z razlogom ponovne uporabe rezkanega (starega) asfalta iz vozišča.

 

Številni kilometri avtocest in državnih cest, kot tudi lokalnih cest so že zgrajeni, je pa nujna obnova že obstoječih cest. Zato se je potrebno orientirati na ponovno uporabo rezkanega asfalta, kateri se v obnovi pojavlja v vse večjih količinah ter nas sili iz ekološkega in ekonomskega aspekta na njegovo ponovno uporabo.