Patchmatic

Površine poškodovanega cestišča (udarne jame) saniramo s sistemom Patchmatic, zmesjo emulzije in agregata.

 

     

 

Prednosti pred sanacijo s klasičnimi metodami:

 

  • minimalno oviranje prometa
  • sprostitev prometa takoj po končani sanaciji
  • sanacijo izvajata dve strokovno usposobljeni osebi
  • kakovosten oprijem zmesi s površino
  • velika hitrost in ekonomičnost