Patchmatic

Površine poškodovanega cestišča (udarne luknje) saniramo s sistemom Patchmatic, zmesjo emulzije in agregata.

 
 
 
 

Prednosti pred sanacijo s klasičnimi metodami:

  • Minimalno oviranje prometa
  • Sprostitev prometa takoj po končani sanaciji
  • Sanacijo izvajata dve strokovno usposobljeni osebi
  • Kakovosten oprijem zmesi s površino
  • Velika hitrost in ekonomičnost